Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Blog
Ahiret Hayatına İnanmalıdır Ahiret hayatına inanmayan insanlara ne denebilir? Cevap: Hazret-i Alî “kerremallahü vecheh” buyuruyor ki, (Öldükten sonra tekrar dirilmeğe inanmayan birini görürsen, ona de ki: Ben inanıyorum. Senin dediğin doğru çıkarsa, benim hiç zararım olmaz. Benim dediğim doğru olunca, sen sonsuz olarak ateşte yanacaksın!). Avrupa’da, Amerika’da bütün fen adamları, devlet adamları, profesörler, kumandanlar, ahiret hayatına inanıyorlar. Hepsi, kiliselere gidip tapınıyorlar. Yahudiler, Budistler, Berehmenler, ateşe tapanlar, putperestler, medenî, vahşi herkes inanıyor. Yalnız, birkaç komünist memleketini idare…
0 22 Nisan 2020 Görüntüleme Daha Fazla Görüntüle
2020 yılında en çok dinlenen ilahilerin sözlerine web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. En güncel, en popüler, en güzel, en bilinen ilahiler ve sözleri www.ilahisozleri.org 'da.
0 14 Nisan 2020 32 Görüntüleme Daha Fazla Görüntüle
Sual: İman nedir? CEVAP İman, bildirilen altı esasa inanmak ve Allahü teâlâ tarafından bildirilen, Muhammed aleyhisselamın Allahü teâlâ tarafından getirdiği emir ve yasakların hepsine inanmak ve inandığını dil ile söylemek demektir. Amentü şöyledir: Âmentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rüsülihi vel yevmil ahiri ve bilkaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ vel ba'sü ba'del mevti hakkun. Eşhedü en lâ ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resülühü. [Yani, Allah’a, meleklerine, gönderdiği kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe,…
0 14 Nisan 2020 1 Görüntüleme Daha Fazla Görüntüle
Beğenebileceğiniz İlahiler