Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Ahiret Hayatına İnanmak 0

Ahiret Hayatına İnanmalıdır

Ahiret hayatına inanmayan insanlara ne denebilir?

Cevap: Hazret-i Alî “kerremallahü vecheh” buyuruyor ki, (Öldükten sonra tekrar dirilmeğe inanmayan birini görürsen, ona de ki: Ben inanıyorum. Senin dediğin doğru çıkarsa, benim hiç zararım olmaz. Benim dediğim doğru olunca, sen sonsuz olarak ateşte yanacaksın!). Avrupa’da, Amerika’da bütün fen adamları, devlet adamları, profesörler, kumandanlar, ahiret hayatına inanıyorlar. Hepsi, kiliselere gidip tapınıyorlar. Yahudiler, Budistler, Berehmenler, ateşe tapanlar, putperestler, medenî, vahşi herkes inanıyor. Yalnız, birkaç komünist memleketini idare eden, yalancı, zalim, azgın diktatörler ve bunların etrafındaki ve başka memleketlerdeki paralı uşakları inanmıyor. Geçinebilmeleri ve zevkleri için, din düşmanlığı yapan birkaç cahilin, ahmağın, dünya nüfusunun yüzde doksanını teşkil eden, inananlar karşısında, haklı olacakları düşünülebilir mi? İnanmayan bir kimse ölünce, kendi inancına göre, yok olacak. İnanana göre ise, Cehennemde sonsuz azab görecektir. İnanan bir kimse ölünce, inanmayana göre, yine yok olacak. Kendi inancına göre, sonsuz zevkler, nimetler içinde yaşayacaktır. Aklı, bilgisi olan bir insan, bu ikisinden hangisini seçer? Elbet, ikincisini değil mi?

Kaynak: dinimizislam

Beğenebileceğiniz İlahiler