Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Yaralıyım 0

Feyzullah Koç Yaralıyım ilahi sözleri

Hacca giden bütün din kardeşlerim. Allah(C.C.) haccınızı kabul etsin. O mübarek yerlere ne olur bizden de selam götürün.
Mekke’ye giden hacılar bizden de selam götürün
Ey analar ey bacılar bizden de selam götürün yaralıyım ben
****
Kutlu hicaz çöllerine mü’minler insan seline
Hak sevgili Rasûlüne bizden de selam götürün yaralıyım ben
****
Akıtılan gözyaşına suyu, ekmeği, aşına
Haceru’l-Esved taşına bizden de selam götürün yaralıyım ben
****
Girin dostların bağına düşmezsin küfür ağına
O mübârek Nur dağına bizden de selam götürün yaralıyım ben
****
Eliniz açın Allah’a kabul olacak mutlaka
Koşun Merve’ye, Safa’ya bizden de selam götürün yaralıyım ben
****
Girdiğinizde ihrama sakın el sürmen harama
Rasûl kızı Fatma anama bizden de selam götürün yaralıyım ben
****
Gezin Medine boyuna varın Zemzem suyuna
Rasulullahın soyuna bizden de selam götürün yaralıyım ben
****
Altınoluk hoştur göze dua edin oradan bize
O muazzam Kâbe’mize bizden de selam götürün yaralıyım ben
****
Lebbeyk diyen dillere şeytan taşlayan ellere
Mekke ile Medine’ye bizden de selam götürün yaralıyım ben
****
Tekbir alan ihvanlara kesilen tüm kurbanlara
Bütün ehl-i imanlara bizden de selam götürün yaralıyım ben
****
Yeter Cemal Ercan gayrı kabul et de hayrı
Tüm hüccaca ayrı ayrı bizden de selam götürün yaralıyım ben

Beğenebileceğiniz İlahiler