Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Ya İmamerrusli 0

Mehmet Emin Ay Ya İmamerrusli ilahi sözleri

Yeryüzünde hiçbir varlık onun kadar sevilmedi, hiç kimsenin adı onun adı kadar anılmadı, hiç kimseye ona olduğu kadar hasret duyulmadı. Rüzgâr ona götürdüğü kadar hiç kimseye selam götürmedi. O ki Peygamberler önderi. O ki iki cihan serveri
****
Ya imamerrusli ya senedi
Ente Ba’dallahi mutemedi ah
Febi dünya ya ve Ahireti
Ya Resulallahi Huz biyedi
****
Mêraet Aynü’l Ve Leysettera
Bi’settahe Fîl Verâ Beşerah
Hayru Men fevkas Serais’sera
Tâhirul Ehlaki Vesşiyemi…
****
Ya imamerrusli ya senedi
Ente Ba’dallahi mutemedi ah
Febi dünya ya ve Ahireti
Ya Resulallahi Huz biyedi
****
Kamerun habet sediratuhu
Ve secaya hu vesiratuhu ah
Saffetul fari ve hiratuhu
Abdü ehlil vel harami
****
Ya imamerrusli ya senedi
Ente Ba’dallahi mutemedi ah
Febi dünya ya ve Ahireti
Ya Resulallahi Huz biyedi
****
Seyyidüssalatin min ukari
Gavsu ehlil bedvi vel hatabi
Sahibul âyati vessuveri
Menbeul ahkâmi vel hikemi

Ya imamerrusli ya senedi
Ente Ba’dallahi mutemedi ah
Febi dünya ya ve Ahireti
Ya Resulallahi Huz biyedi
****
İnne kalbi memluun bihubbike Ya Rasulallahi Ya Senedi
Ve ene müştakun ila Ru’yeti cemalike Ya Habiballahi Ya Nebi
Ve ercu şefaateke yevmel kıyameti ente Şeful müznibin
Ve ene min ümmetik Ve ene min ümmetike
Ya Ya Rasulallah Ya Rasulallahi huz biyedi
****
Ya imamerrusli ya senedi
Ente Ba’dallahi mutemedi ah
Febi dünya ya ve Ahireti
Ya Resulallahi Huz biyedi

Beğenebileceğiniz İlahiler