Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Vasılı Feyzi Hüdayız 0

Mehmet Emin Ay Vasılı Feyzi Hüdayız ilahi sözleri

Vasıl-ı feyz-i Huda’yuz Halveti Uşşaķiyiz
Hak-pay-i Mustafa’yuz Halveti Uşşakiyiz
Çar-ı yar-ı ba-safaya kul u kurban olmuşuz
Bende-i al-i abayız Halveti Uşşakiyiz
Mekteb-i irfandan aldık ders-i aşkı tıfl iken
Ehl-i aşka pişuvayız Halveti Uşşakiyiz
Hazret-i pirin eşiği hakine yüz süreli
Hamdülillah pür-safayız Halveti Uşşakiyiz

Beğenebileceğiniz İlahiler