Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Medine Müdafası 0

Dursun Ali Erzincanlı Medine Müdafası ilahi sözleri

Bir ulü’l emr idin emrine girdik

Ezelden bey’atli hakanımızsın

Er idin sayende murada erdik

Dünya ve ahiret sultanımızsın

Unuttuk İlhan’ı, Kara Oğuz’u

İşledik seni gözbebeğimize

Bağışla ey şefi kusurumuzu

Bin küsur senelik emeğimize

Suçumuz çoksa da sun’umuz yoktur

Şımardık müjde-i sahabetinle

Gönlümüz gadir gözümüz toktur

Doyarız bir lokma şefaatinle

Nedense kimseler dinlemez eyvah

O kadar saf olan dileğimizi

Bir ümmi sine de Ya Resulullah

Ancak sen okursun yüreğimizi

Suları tükendi gülabdanların

Dinmedi gözümüz yaşı merhamet

Külleri soğudu buhurdanların

Aşkınla bağrını yakmada millet

Gelmemiş Türkçe’de Kıysu Hassan’ın

Yok bizde ne Bürde ne Muallaka

Yolunda baş veren Al-i Osman’ın

Lal ile yazdığı tarihten başka

Ne kanlar akıttık hep senin için

O ulu kitabın hakkıçün aziz

Gücümüz erişsin ve erişmesin

Uğrunda her zaman dövüşeceğiz

Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz

Can verir cananı veremez Türkler

Ebedi hadim’ül haremeyniniz

Ölsek de Ravza’nı ruhumuz bekler

Beğenebileceğiniz İlahiler