Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
İbret Al 0

Mehmet Emin Ay İbret Al ilahi sözleri

Zahirde aç gözünü sahraya bak ta ibret al,
Şu direksiz kubbe-i elvâna bak ta ibret al,
Zikr-i Mevlâ ile her dem kalbini saf eyleyip,
Daim ayına-i dünyaya bak ta ibret al.
****
Arif isen çekme zerrece fenâ’nın mihnetin,
Herkesin Yâr-ı Hûdâ’dır elbet verir kısmetin,
Görmek istersen Cenab-ı Kibriya’nın hikmetin,
Her gün seher vakti kalk deryaya bak da ibret al.
****
Kande gitti, geldiler; bunca dünyaya kahraman,
Bir birine fend edip onlarda oldu imtihan,
Yel götürdü tahtını hani Süleyman’ı zaman,
Aç gözünü devleti İskender’e bak da ibret al.
****
Derviş Yunus gel güvenme bu fâni mihnetine,
Bu dünya bir zillettir, aldanma ziynetine,
Padişah olsa da derler er kişi niyetine,
Var musallada yatan mevtaya bak da ibret al.

Beğenebileceğiniz İlahiler