Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Belliğ Selami 0

Mehmet Emin Ay Belliğ Selami ilahi sözleri

Medine en sevgilinin sevgili yurdu. Medine güzellikler diyarı, güneşin makberi. Medine gülleri Peygamber kokan şehir. Her yanı bir başka güzel. Hasretle inleyen her âşık ancak sende serinler.
Ey saba rüzgârı, bir gün düşerse yolun semt-i Haremeyne, selamımı ulaştır cennet bahçesindeki Nebiyyi Muhtereme.
İnnilte ya riha’s-sabâ, yevmen ile’l-ardi’l-haram
Belliğ selâmî, belliğ selâmî, belliğ selâmî, belliğ selâmî
Ravdaten fîhe’n-nebiyyü’l-muhteram
Ya Rasulallah Ya Habiballah Ya Rasul ya Habib Ya Nebiyyallah
Ya Rasul ya Habib Ya Nebiyyallah Ya Rasul ya Habib Ya Nebiyyallah
İnnilte ya riha’s saba yevmen ile’l-ardi’l-haram
Belliğ selâmî ravdaten fîhe’n-nebiyyü’l-muhteram
İnnilte ya riha’s saba yevmen ile’l-ardi’l-haram
Belliğ selâmî ravdaten fîhe’n-nebiyyü’l-muhteram
Ya Rasulallah Ya Habiballah Ya Rasul ya Habib Ya Nebiyyallah
Ya Rasul ya Habib Ya Nebiyyallah Ya Rasulallah Ya Habiballah
Ya Rasul ya Habib Ya Nebiyyallah
Meğatil eyyamu velleyali filMedinetil Münevverati kanetil kulubu vel ef’idetu memlueten bihubbirrasuli velmehabbeti vel ânel uyun tedmeu min hicraninnebiyyi velhasreti va hasreta va firkata Ya sahibeşşefati.
Meğatil eyyamu velleyali filMedinetil Münevverati kanetil kulubu vel ef’idetu memlueten bihubbirrasuli velmehabbeti vel ânel uyun vel ânel uyun tedmeu min hicraninnebiyyi velhasreti va hasreta va firkata Ya sahibeşşefati.
İnnilte ya riha’s-sabâ, yevmen ile’l-ardi’l-haram
Belliğ selâmî ravdaten fîhe’n-nebiyyü’l-muhteram
İnnilte ya riha’s saba yevmen ile’l-ardi’l-haram
Belliğ selâmî ravdaten fîhe’n-nebiyyü’l-muhteram
Ya Rasulallah Ya Habiballah Ya Rasul ya Habib Ya Nebiyyallah
Ya Rasulallah Ya Habiballah Ya Rasul ya Habib ya Nebiyyallah
İnnilte ya riha’s-sabâ, yevmen ile’l-ardi’l-haram
İnnilte ya riha’s-sabâ, yevmen ile’l-ardi’l-haram
Belliğ selâmî, belliğ selâmî, belliğ selâmî, belliğ selâmî
Ravdaten fîhâ en-nebiyyü’l-muhteram en-nebiyyü’l-muhteram
en-nebiyyü’l-muhteram Ya Rasulallah

Beğenebileceğiniz İlahiler