Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Kasidei Bürde 0

Mehmet Emin Ay Kasidei Bürde ilahi sözleri

E min tezekküri cirânin bi zî selemin, Mezecte dem’an cerâ min mukletin bi demin.
Femâ liayneyke in kultekfüfâ hemetâ Ve mâ likalbike in kultestefik yehimi
Mevlâye salli alâ Habibi Muhammedinil Mustafa salli ve sellim alâ Nebiyyi Muhammedinil mücteba
Salli ya Rabbi alâ Habibi Muhammedinil Mustafa salli ve sellim alâ Nebiyyi Muhammedinil mücteba
Mevlâye salli alâ Habibi Muhammedinil Mustafa salli ve sellim alâ Nebiyyi Muhammedinil mücteba
Salli ya Rabbi alâ Habibi Muhammedinil Mustafa salli ve sellim alâ Nebiyyi Muhammedinil mücteba
****
Zalemtü sünnete men ahya’z-zalâme ilâ Eni’şteket kademâhü’d-durre min veremi
Muhammmedün seyyidü’l-kevneyni ve’s-sekaleyn Ve’l-ferikayni min urubin ve min acemi
Mevlâye salli alâ Habibi Muhammedinil Mustafa salli ve sellim alâ Nebiyyi Muhammedinil mücteba
Salli ya Rabbi alâ Habibi Muhammedinil Mustafa salli ve sellim alâ Nebiyyi Muhammedinil mücteba
Mevlâye salli alâ Habibi Muhammedinil Mustafa salli ve sellim alâ Nebiyyi Muhammedinil mücteba
Salli ya Rabbi alâ Habibi Muhammedinil Mustafa salli ve sellim alâ Nebiyyi Muhammedinil mücteba
****
Hüve’l-habîbü’l-lezî türcâ şefâatühü Li külli hevlin mine’l-ehvâli muktehımi
Faka’n-nebiyyine fî hâlkın ve fî hulukın Velem yüdanûhü fj ilmin ve lâ keremi
Mevlâye salli alâ Habibi Muhammedinil Mustafa salli ve sellim alâ Nebiyyi Muhammedinil mücteba
Salli ya Rabbi alâ Habibi Muhammedinil Mustafa salli ve sellim alâ Nebiyyi Muhammedinil mücteba
Mevlâye salli alâ Habibi Muhammedinil Mustafa salli ve sellim alâ Nebiyyi Muhammedinil mücteba
Salli ya Rabbi alâ Habibi Muhammedinil Mustafa salli ve sellim alâ Nebiyyi Muhammedinil mücteba
****
Fehüve’l-lezî teme mâ’nâhu ve sûretühü Sümme’s-tafâhü hibîben bâriü’n-nesemi
Fe meblegu’l-ilmi fîhi ennehû beşerun Ve ennehû hayru hâlkı’llâhi küllihimi
Mevlâye salli alâ Habibi Muhammedinil Mustafa salli ve sellim alâ Nebiyyi Muhammedinil mücteba
Salli alâ Habibi Muhammedinil Mustafa salli ve sellim alâ Nebiyyi Muhammedinil mücteba
Mevlâye salli alâ Habibi Muhammedinil Mustafa salli ve sellim alâ Nebiyyi Muhammedinil mücteba
Salli ya Rabbi alâ Habibi Muhammedinil Mustafa salli ve sellim alâ Nebiyyi Muhammedinil mücteba
*****
Hâşâhü en yuhrimer râcî me mekârimehû Ev

Beğenebileceğiniz İlahiler