Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
İnnilte Ya Rihassaba 0

Mehmet Emin Ay İnnilte Ya Rihassaba ilahi sözleri

Hacca gitmek, Kâbe’yi tavaf etmek, Ravza-i Mutahhara’da Resulullah’ın kabrini ziyaret etmek her müslümanın yüreğinde yer bulan bir özlemdir. Kutsal beldelere yol bulup gitme hazırlığına koyulanlara gidemeyenler tarafından iletmeleri için özlem dolu sevgi dolu selamlar söylenir. İşte yanık sevdalılardan biri selamını ve hasretini sabah rüzgârına anlatıyor=
Ey bad-ı sabâ, bir gün yolun uğrarsa semt-i Haremeyne, selamımı arzeyle ulaştır Ravzadaki Nebiyyi Muhtereme. Sen bir peygamber bir şahit bir müjdeleyici bir uyarıcı Allah’a çağıran parlak bir kandil olarak âlemlere rahmet olarak gönderildin. Ey hidayet yıldızı, ey Allah’ın Resulü, senin sevginle kalbim dopdolu Ya Rasulallah. Cemaline müştakım Ya Habiballah. Kıyamet günü şefaatini ümit ediyorum. Çünkü sen günahkârlara şefaatçisin. Ben de senin ümmetindenim. Tut elimden Ya Rasulallah.
İnnilte ya riha’s-sabâ, yevmen ile’l-ardi’l-haram
Belliğ selâmî ravdaten fîhe’n-nebiyyü’l-muhteram
İnnilte ya riha’s saba yevmen ile’l-ardi’l-haram
İnnilte ya riha’s saba yevmen ile’l-ardi’l-haram
Belliğ selâmî, belliğ selâmî, belliğ selâmî, belliğ selâmî
Ravdaten fîhâ en-nebiyyü’l-muhteram en-nebiyyü’l-muhteram
en-nebiyyü’l-muhteram en-nebiyyü’l-muhteram
Ya Rasulallah Ya Rasulallah Ya Habiballah Ya Habiballah
Ya Rasul ya Habib Ya Nebiyyallah Ya Resul ya Habib ya Nebiyyallah
İnnilte ya riha’s-sabâ, yevmen ile’l-ardi’l-haram
Belliğ selâmî ravdaten fîhe’n-nebiyyü’l-muhteram
İnnilte ya riha’s saba yevmen ile’l-ardi’l-haram
Belliğ selâmî ravdaten fîhe’n-nebiyyü’l-muhteram
Ya Rasulallah Ya Habiballah Ya Rasul ya Habib Ya Nebiyyallah
Ya Rasulallah Ya Habiballah Ya Rasul ya Habib ya Nebiyyallah
Kad ürsilte resulen ve şahiden ve mübeşşiran ve nezîran
Ve dâiyen ilallahi biiznihi ve siracen münîran ve rahmeten lilâlemin
Ya necmel Hüda ya Resul ya ya Resulallah
İnnilte ya riha’s-sabâ, yevmen ile’l-ardi’l-haram
Belliğ selâmî ravdaten fîhe’n-nebiyyü’l-muhteram
İnnilte ya riha’s-sabâ, yevmen ile’l-ardi’l-haram
Belliğ selâmî ravdaten fîhe’n-nebiyyü’l-muhteram
Ya Rasulallah Ya Habiballah Ya Rasul ya Habib Ya Nebiyyallah
Ya Rasulallah Ya Habiballah Ya Rasul ya Habib ya Nebiyyallah
İnne kalbi memluun bihubbike Ya Rasulallah ve ene müştakun ila ru’yeti cemalike Ya Habiballah
Vercu şefaateke yevmel kıyameti ente şefiul müznibin ve ene min ümmetike huz biyedi ya ya Rasulallah
İnnilte ya riha’s-sabâ, yevmen ile’l-ardi’l-haram
Belliğ selâmî ravdaten fîhe’n-nebiyyü’l-muhteram
Ya Rasulallah Ya Habiballah Ya Rasul ya Habib Ya Nebiyyallah
Ya Rasul ya Habib Ya Nebiyyallah Ya Rasulallah Ya Habiballah
Ya Rasulallah Ya Habiballah Ya Rasul ya Habib Ya Nebiyyallah
İnnilte ya riha’s-sabâ, yevmen ile’l-ardi’l-haram
İnnilte ya riha’s-sabâ, yevmen ile’l-ardi’l-haram
Belliğ selâmî, belliğ selâmî, belliğ selâmî, belliğ selâmî
Ravdaten fîhâ en-nebiyyü’l-muhteram en-nebiyyü’l-muhteram
en-nebiyyü’l-muhteram en-nebiyyü’l-muhteram Ya Rasulallah

Beğenebileceğiniz İlahiler