Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Gördükçe Hali Zarını 0

Mehmet Emin Ay Gördükçe Hali Zarını ilahi sözleri

Gördükçe hal-i zarını Mahbub eder ihsan sana
Terket heva-yı ıyşını, lütfeylesin canan sana
Sarf etme zayi vaktini, vermez şifa seyran sana.
Ey derde derman isteyen, yetmez mi dert, derman sana.
Ey rahat-ı can isteyen, kurban olan candır sana.
****
Şeytâna uyma ey civân lutf eylemez aslâ yılan
Hâb-ı tegâfül elverir yol üzresin artık uyan
Râh-ı sevâba ol revân etme tereddüd bir zamân
Ser-mâye bu yolda hemân teslîm olur buna inan
Sıdk ile Allah’a dayan etmez mi gör ihsân sana

Beğenebileceğiniz İlahiler