Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Gel Aşıkı Cananı Gör 0

Mehmet Emin Ay Gel Aşıkı Cananı Gör ilahi sözleri

Ey kabil-i derman olan,
Gel derd-i bi dermanı gör
Ey aşık-ı canan olan
Gel aşık-ı cananı gör
****
La ilahe illallah hu
Muhammedun Resulullah
****
Bülbül gibi zâr eyledim
Zârınla âzar eyledim
Ağyarı bîdâr eyledim
Gel aşık-ı cananı gör
****
La ilahe illallah hu
Muhammedun Resulullah
****
Hudâ’ya bin şükür bir mü’miniz Allâh’ımız vardır
Şehadet eyleriz ancak Resûlu’llâh’ımız vardır
Tahiyyât ü selâm olsun ana hem âl ü sahbına
Ki şer’-i pâkine münkâd dil-i âgâhımız vardır
****
O şâh-ı Nakş-bend’in bendesiyiz bâb-ı lutfunda
Sırât’ı mustakîme muttasıl dergâhımız vardır
Bi-hamdi’llâh bizim kaygı gününden bâkımız yoktur
Şefi’-i Rûz-ı Mehşer çâre-sâz-ı râhımız vardır
****
Hulûsî kûy-ı yâra kazsalar mezârımız dostlar
Yolunda Öldü derler başka ne günahımız vardır…

Beğenebileceğiniz İlahiler