Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Taha 0

Salla l-Lahu ‘ala taha
Khayri l-khalqi wa-’ahlahaKhayru l-khalqi huwa l-hadi
Nuru l-kawni bihi badi‘Amma n-nasa bi-’irshadi
’Azka l-khalqi wa-’ardahaNuru l-Lahi l-mutaqaddim
Qabla l-khalqi l-muta‘allimBadru n-nuri l-mutalaththim
Hadi l-khalqi li-MawlahaBa‘da s-sidrati qad sara
Wa-ra’a l-haqqa wa-’anwarahWaqafa r-ruhu wa-ma sara
Idhhab wahdaka ya tahaIrza l-Laha bi-l-alaf
‘an ’ahli l-bayti l-’ashrafWa-l-’ashabi ’uli-l-’insaf
Nalu l-khulda wa-suknahaMalihun lawnuhu
Kahilun tarfuhu
Jamilun na‘tuhu
salla l-Lahu ‘ala tahaQamariyun wajhuhu
Bahiyun shakluhu
‘Aẓimun khuluquhu
salla l-Lahu ‘ala tahaRahimun qalbuhu
Saduqun wa‘duhu
‘Amimun juduhu
Mahin muntaqaSalatu Rabbi
Ma‘a s-salami
‘Ala Muhammad
Zaynu l-’asami

Beğenebileceğiniz İlahiler