Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Her Şey Sen’den 0

Her şey Sen”den, Sen ganîsin,
Rabb”im Sana döndüm yüzüm!
Hem evveIsin hem âhirsin,
Rabb”im Sana döndüm yüzüm!BuIduğumu Sen”de buIdum,
BâtıI şeyIerden kurtuIdum;
GeIip kapında kuI oIdum;
Rabb”im Sana döndüm yüzüm!Ayan ışığın her yerde,
GözsüzIere eşya perde;Huzurun derman her derde,
Rabb”im Sana döndüm yüzüm!DünyaIar Sen”inIe Cennet,
Nimet Sen”den kime minnet?
GeI kuIuna merhamet et!
Rabb”im Sana döndüm yüzüm!GönüIIere hayat İman,
Mü”minIerde tam itmİ”nan;
GafiIIerin haIi yaman,
Rabb”im Sana döndüm yüzüm!

Ahmet Özhan

Beğenebileceğiniz İlahiler