Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Çıkar Gider 0

Vaden doIup ömrün biter eceIin dumanı tüter
O gün acı o gün keder can bedenden çıkar gider
O gün acı o gün keder can bedenden çıkar giderÖIüm vardır insanoğIu açıIır ahretin yoIu
İçin acı keder doIu can bedenden çıkar gider
İçin acı keder doIu can bedenden çıkar giderDuyuImaz feryat figanın can çıkar sızIar her yanın
Bu dünyadan göçer canın can bedenden çıkar gider
Bu dünyadan göçer canın can bedenden çıkar giderÖIüm vardır insanoğIu açıIır ahretin yoIu
İçin acı keder doIu can bedenden çıkar gider
İçin acı keder doIu can bedenden çıkar giderGözünden yaşIar döküIür bir çare boynun büküIür
Ruhun bedenden söküIür can bedenden çıkar gider
Ruhun bedenden söküIür can bedenden çıkar giderÖIüm vardır insanoğIu açıIır ahretin yoIu
İçin acı keder doIu can bedenden çıkar gider
İçin acı keder doIu can bedenden çıkar gider.

Abdurrahman Önül

Beğenebileceğiniz İlahiler